ROLA PIONIERA WPISANA W NASZE DNA

Proces kreatywnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z zakresu niezawodnego magazynowania, jest sercem naszej działalności. Nasza innowacyjność przejawia się w tworzeniu nowoczesnych regałów wysokiego składowania, kreowaniu rozwiązań wewnątrz magazynowego przepływu towarów, a także wspieraniu rozwoju naszych Partnerów i Klientów.

Nasz zespół nieustannie poszukuje nowości technicznych, aby rozwijać produkty, wyprzedzając rynkowe trendy. Dzięki monitoringowi rynku, rozwiązania, które oferujemy stały się punktem odniesienia w dziedzinie zautomatyzowanego składowania, zabezpieczonej dystrybucji i niezawodnego oprogramowania. Automatyka magazynowa pozwala na błyskawiczne dostosowywanie się do zmian produkcyjnych.

Technologia wytwarzania jest głównym czynnikiem budowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tego względu prowadzone są różnorodne prace dotyczące postępu technologicznego w celu ulepszenia i modernizacji istniejących lub też wprowadzania zupełnie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Wdrażanie innowacji wynika ze zmieniających się przepisów prawnych zwiększających bezpieczeństwo infrastruktury i człowieka, rosnącymi wymaganiami Klientów, naciskami konkurencji oraz nieustannej chęci samodoskonalenia.  Firma Temrex chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku sprawnie dostosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia.

Rosnąca popularność automatyki magazynowej to nie może być moda na wprowadzanie zmian i element marketingowy budowania wizerunku firmy, to jest dokładnie przemyślana i przeanalizowana inwestycja w usprawnienie jakości i wydajności procesu magazynowania, która przynosi wymierne efekty każdego dnia.